MEDYCYNA PRACY - PODSTAWOWE INFORMACJE

Medycyna pracy – ochrona zdrowia pracownika

Medycyna pracy to dziedzina, która zajmuje się:

  • ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników środowiska pracy,
  • całością opieki profilaktycznej pracowników poprzez badania: wstępne, okresowe i kontrolne.

 

Profesja ta pozwala na wydawanie orzeczeń o możliwości podjęcia pracy lub przeciwwskazaniu do wykonywania zawodu.

Badania medycyny pracy wykonują lekarze, pielęgniarki i psycholodzy, którzy posiadają uprawnienia, specjalistyczną wiedzę oraz kwalifikacje.

Rodzaje badań

Badania lekarskie pracowników dzieli się na:

  • wstępne
  • okresowe
  • kontrolne.

 

Badania wstępne mają na celu wykluczenie przeciwwskazań do zatrudnienia pracownika w konkretnych warunkach pracy. Badania te wykonywane są przed rozpoczęciem pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 229 Kodeksu pracy).

Badania okresowe wynikają z terminu badania wyznaczonego przez lekarza medycyny pracy. O zakresie i częstotliwości tych badań decyduje lekarz opierając się na wskazówkach metodycznych załączonych do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r.

Badania kontrolne podlega pracownik, który przez dłużej niż 30 dni był niezdolny do pracy z powodu choroby. Poddanie się kontrolnym badaniom lekarskim jest obowiązkiem pracownika wynikającym ze stosunku pracy.

Skierowania na badania – co powinno zawierać?

Badania z zakresu medycyny pracy muszą być poprzedzone prawidłowym skierowaniem od pracodawcy. Oprócz danych firmy, skierowanie musi zawierać informacje:

  • o rodzaju badania profilaktycznego (wstępne, okresowe, kontrolne),
  • o stanowisku pracy, na którym osoba ma być zatrudniona lub pracuje,
  • o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych.

Rejestracja do Medycyny Pracy w Przychodni PRO-MED Sp. z o.o.

Rejestracja do Medycyny Pracy w Przychodni PRO-MED odbywa się codziennie od 7: 15 do godziny 18:00. Osobiście lub telefonicznie (0 32) 55 77 200 oraz (0 32)55 77 300.

Pielęgniarki udzielają informacji co do dnia oraz sposobu wykonania poszczególnych badań potrzebnych do wydania orzeczenia lekarskiego.

Najlepszą metodą dla pracodawcy jest wysłanie skierowania na adres rejestracja@przychodnia-promed.pl

Więcej informacji dotyczących usług z zakresu Medycyny Pracy w naszej przychodni znajdziecie Państwo w zakładce usługi – medycyna pracy bądź klikając tutaj.

Artykuł powstał w oparciu o stronę Ministerstwa Zdrowia oraz portalu infor.pl