Medycyna Pracy

Usługi w zakresie Medycyny Pracy

Realizujemy świadczenia z zakresu Medycyny Pracy, które przeprowadzane są na podstawie pisemnej umowy zawartej z pracodawcą oraz osobami prywatnymi na podstawie skierowania.

Wykonujemy badania

  • profilaktyczne pracowników: wstępne, okresowe i kontrolne
  • kierowców zawodowych i kandydatów na kierowców
  • psychotechniczne kierowców: na wózki widłowe, koparki, dźwigi, suwnice itp
  • do celów sanitarno - epidemiologicznych dla pracowników
  • związane z zawodami wysokiego ryzyka: wysokościowe, w narażeniu na hałas, pyły itp
  • profilaktyczne dla osób posiadających własną działalność gospodarczą

Rejestracja

Najlepszą metodą dla pracodawcy jest wysłanie skierowania na adres rejestracja@przychodnia-promed.pl lub telefoniczna rejestracja 32 55 77 200 oraz 32 55 77 300 . Pielęgniarka poinformuje Państwa o konieczności wykonania odpowiednich badań do danego stanowiska i wyznaczy termin badania.

Rejestracja do Medycyny Pracy

Rejestracja do medycyny pracy odbywa się codziennie od 7: 15 do godziny 18:00. Osobiście lub telefonicznie (0 32) 55 77 200 oraz (0 32)55 77 300. Pielęgniarki udzielają informacji co do dnia oraz sposobu wykonania poszczególnych badań potrzebnych do wydania orzeczenia lekarskiego.

Godziny przyjęć lekarza medycyny pracy

Lekarz medycyny pracy przyjmuje we wtorki i czwartki od 12:30. Jest możliwość umówienia się w pozostałe dni tygodnia po uprzednim zarejestrowaniu się.

Druki do pobrania

Oferty indywidualne dla przedsiębiorstw

w sprawie pakietów dla firm i ofert indywidualnych prosimy o kontakt mailowy mmehlich@przychodnia-promed.pl